0918 602 229 benko.vaclav@marcom.sk

Zemné a

výkopové práce

 • výkopy základov rodinných domov, chát a plotov
 • výkopy základov stavieb
 • výkop pivnice, montážne jamy, žumpy, nádrže
 • vykopávanie rýh pre pokládku inžinierskych sietí
 • vykopávanie rýh pre odpadovú kanalizáciu, odvodnenie pozemkov
 • výkopy pre telekomunikačné vedenia, optické káble
 • vykopávanie jám pre bazény a záhradné jazierka
 • ručné výkopy
 • nakladanie, prekladanie výkopu, sutiny
 • úprava terénu a planírovanie pozemkov
 • hĺbenie jám a rýh
 • pieskovanie, štrkovanie jám a rýh
 • odvoz zeminy, preprava sypkých stavebných materiálov (štrky, piesky)
 • čistenie zanedbaných pozemkov a objektov
 • zimná údržba (parkoviská, spevnené plochy)
 • preprava sypkých materiálov a kameniva

Ozvite sa nám

MARCOM-SK

MARCOM-SK, s. r. o.

Na Bystričku 11122/2, 036 01 Martin

+421 918 602 229

benko.vaclav@marcom.sk